Automobilová poptávka každé národní země rozhoduje o koncepci odlišného designu